Cele i zadania projektu
„E-administracja Gminy Osjaków”

Cel główny

Wzrost wykorzystania narzędzi e-administracji w Urzędzie Gminy w Osjakowie oraz zwiększenie wykorzystania E-USŁUG publicznych przez mieszkańców gminy poprzez zakup, instalację i wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych do obsługi interesariuszy.

Zadania

Wymiana jedenastu komputerów stacjonarnych (starszych niż 5 lat)

Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby uruchomienia E-USŁUG

Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy w Osjakowie wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów (na potrzeby uruchomienia E-USŁUG)

Uruchomienie E-USŁUG

Uruchomienie punktu potwierdzania tożsamości na EPUAP

Wartość projektu

Całkowita
wartość projektu:

717 458,01 zł

Środki
własne:

255 007,20 zł

E-USŁUGI

Dzięki E-USŁUGOM mieszkańcy Gminy Osjaków będą mogli załatwiać większość spraw przez internet. Będzie udostępnionych ponad 70 gotowych druków pism i wniosków jakie będzie można złożyć elektronicznie, mieszkańcy po rejestracji będą mieli dostęp do danych dotyczących należności wobec urzędu, informacji podatkowych, informacji dotyczących budżetu gminy, będzie można w łatwy sposób dokonywać przelewów przez internet. A to tylko przykładowe możliwości jakie dają E-USŁUGI.

Free Template by ProBootstrap.com

Co umożliwia profil zaufany?

Profil zaufany umożliwia zakładanie, zawieszanie, zamykanie własnej działalności gospodarczej, składanie pism elektronicznych do urzędów, m.in.:

 • Deklaracje podatkowe
 • Deklaracje wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wnioski o wydanie dowodu osobistego
 • Wnioski o zwrot podatku akcyzowego
 • Wnioski o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 • Wnioski o wypisanie lub dopisanie do rejestru wyborców
 • Wnioski o dodatki mieszkaniowe lub energetyczne
 • Wnioski o rozłożenie, odroczenie lub umorzenie zaległości

Free Template by ProBootstrap.com

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta EBOI

Klient zalogowany do EBOI będzie miał:

 • Dostęp do historii swoich płatności
 • Dostęp do bieżących zobowiązań wobec urzędu
 • Możliwość wykonania przelewu
 • Możliwość przesłania do urzędu pisma podpisanego profilem zaufanym ePUAP,
 • Dostęp do wszystkich własnych dokumentów wystawionych przez urząd,
 • Możliwość zgłoszenia awarii lub usterki

Dzięki profilowi zaufanemu klient będzie mógł składać do urzędów pisma w formie elektronicznej, a przyjść tylko po odbiór wystawionego dokumentu - jeśli zaistnieje konieczność odebrania dokumentu w formie papierowej, dodatkowo dokument będzie dostępny w wersji elektronicznej na koncie EBOI.

Na EBOI będą również dostępne informacje dotyczące statusu rozpatrywanej sprawy (przyjęta, w trakcie realizacji, zakończona).

Dzięki EBOI klient będzie wiedział, czy dokument jest już do odebrania w urzędzie.

Instrukcja zakładania konta na ePUAP

Aplikacja mobilna

Powstanie przyjazna użytkownikowi aplikacja mobilna umożliwiająca wykonanie wszystkich powyżej wymienionych czynności przez smartfon.

Urząd Gminy w Osjakowie

ul. Targowa 26
98-320 Osjaków

 • e-mail sekretariat@osjakow.pl
 • tel. +48 43 842 33 91